Her  şeyin teorisi

 

                                      İletişim kanalları ve iletişim  

 

Sanal Uzay           > 10-33  m   Ruhlar alemi  , Özgür Irada , Dua kuvveti 

En küçük uzay       < 10-33  m   Hayat , Nefis , İstek , Nazar kuvveti 

Kuraklar                <  10-19  m   Alt -1/3 Ust -1/3 Aşağı -1/3 , Ust 2/3 Tılsım 2/3 Yukarı 2/3 .  Güçlü Nukleer kuvvet

Leptonlar                < 10-18  m   Tau -1 , Muon -1 , elektron -1 , Tau ,Muon , Elektron  Nötrinoları  0 .Güçlü Nukleer kuvvet

Çekirdek                < 10-15  m  Gluonlar , Zayıf manyetik kuvvet , Güçlü nükleer kuvvet 

Atom                      < 10-10  m  FotonManyetik kuvvet , Zayıf Nükleer kuvvet 

İnsan                       > 100  m    Kutle  , Manyetik kuvvet , Çekim kuvveti  , Nazar , Dua

Güneş                     > 1011  m   Eneji  , Çekim Kuvveti , Manyetik Kuvvet  

Galaksi                   > 1020  m   GravitionlarÇekim Kuvveti , Güçlü Nükleer kuvvet

Evren                      < 1033  m    Geometri , Mekan , Duygu  , Dil     ;  For = Sayma , Rasyonel

Soyut Uzay              > 1033  m   Matematik , Zaman  , Akıl , Hafiza  ;  if = Ölçüm , İrrasyonel     

 

Akıl Kuvveti                      =  Dua                      => Ruh  , İnanç 

Biyolojik kuvvet                 =  Nazar                   =>  Kütle ( İnsan )  , Enerji ( Melek ) , İstek ( Nefis )    

Şiddetli Çekirdek Kuvveti   = Gluonlar                =>  Mezonlar, Beyonlar , Çekirdekler

Zayıf Çekirdek Kuvvet      =   Bozonlar ( W ,Z )  =>  Nötrino bozonumu , Beta ışıması , Notrino etkileşimi , Güneş' in enerjisini oluşumu

Elektromanyetizma             =  Foton                    =>  Atom , Işık , Kimya , Elektronik

Kütle çekimi                       =  Gravition   ?            => Kütle , Eneji

 

 

  Yazılım ( Ruh , İletişim) = Donanım ( Beden , İletişim kanalı)

 

 

Sabah Namazı   ( Uyanış , Hatırlama )       =  Soyut Uzay  <<--->>   Sanal Uzay (  Entropi artışı ve Bilgi artışı  )

Öğle Namazı    ( Plan , Hesap )                 =  Evren           <<--->>   En küçük uzay   ( Evrenin genişlemez ve mekanın bölünmesi )

İkindi Namazı   ( Dinlenme , Düşünme )    = Galaksi        <<--->>   Kuraklar , Leptonlar (  Kütlenin bir birini çekmesi ve  Galaksiler bir birini itmesi.  )

Akşam Namazı  ( Çalışma , Eğlenme )      = Güneş          <<--->>     Çekirdek    (  Kütle , enerjiye dönüşür    ve  Enerjide  , Kütleyi düzenler)

 Yatsı Namazı     ( Yatma , Dinlenme )      =  İnsan           <<--->>    Atom  ( DNA , Teknoloji )

 

Zaman değişimdir , değişim için gerekli hareket potansiyel farkla elde edilir . İki farklı sıcaklığın birleşmesi veya ters yönde hareket eden kütle gibi . 

Evren büyük patlama ile değil bir canlının ortaya çıkışı gibi yaratılmıştır . Kütle ise entropi artış miktarıdır  .

Birinci gün : Soyut uzay ( iletişim ) ile Sanal uzay ( iletişim kanalı ) birleşimi sonucu ortaya çıkan hareket  < 10-33  m ve  > 1028  m alan dengelenmesi   10-40  sn daha az bir anda gerekli olan kullanılır bilgi ve enerji ortaya çıkmıştır.  Nazar  ve  Dua kuvvetleri  

İkinci gün   : Mekan ve  Zaman birleşmesi ile birlikte   > 10-33  m ,  Evren   < 1028  m ve 10-30  sn daha az bir zaman ilk madde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Üçüncü     Gün :   Galaksi ve Atom çekirdeğinin oluşması     > 1020  m ve < 10-19  m 

Dördüncü  Gün  :  Güneş sistemi ve Atomların oluşması     > 1011  m  ve    < 10-10  m

Beşinci    Gün    :  Molekül ,  DNA ve Canlıların , İnsanların  yaratılması    < 10-5    m    < 105  m

 Altıncı    Gün      :  Din bilgisi ve Teknik bilginin yaratılması      < 10-2  m     < 102  m

  C =300.000.000 m/sn Işık hızından büyük takyonlar ve anti madde  içeren  sanal uzayda  entropi daima azalır ve zaman geriye doğru akar . Bu yüzden sanal uzaya göre evren genişlemez bölünür . Önce bilgi  , sonra   insan , güneş , atomlar , galaksi ve evren oluşur .     

Gravition , Duygular ve  Düşünce nin en yavaş hızı Işık hızlıdır  . Sanal uzayda  zaman ters akar . Entropi daima azalır.

Fotonların , Bozonların, Gluonların en yüksek hızı  Işık hızıdır .

 

Entropi artışı olan kütle , filtre edilmiş bilgi olup , yüksek  bilgiye ulaşmak için koşulmuş programlama algoritmasıdır.

Kütle artışı ile birlikte enerjinin ( For , döngü ) maddeye ( if , ölçüm ) olan dönüşüm oranı ışık hızının değerini gösterir .

Evrenin başlangıcında , 14 milyar yıl önce ışık hızı 0 ( sıfır ) yakın iken , evren sonuna doğru  ( değişimin durduğu anda ) ışık hızı sonsuz olacaktır .

Işık hızı                      :  Algoritmanın koşulan miktarı ile koşulacak miktar arasındaki orandır .  

Zamanın Başlangıçı  :  C =   1  / 1040 m / sn = 0 yakın iken  E=m *C*C  = sıfır , kütlenin enerjiye  dönüşme oranı sıfır yakın çünkü ortada kütle yok  .

Zamanın Sonu           :  C =  1040 / 1  m / sn  =  Sonsuz  yakın  E =m * C*C sonsuz , kütlenin enerjiye dönüşme oranı sonsuza yakın çünkü hiç enerji yok .

  

 

 

   Yalçın Kibar (17 / 10 /2008 )