https://repl.it/@UFO/dolaniklik

#include <iostream>

#include <stdio.h>

using namespace std;

int main() {

  int an[100];

  int i, ak, c, a, x ;

  int t, m;

  int ka,kb;

  int ax[100];

  int ay[100];

 x=30; ak=2;

 an[1]=1;an[2]=2;an[3]=3;

 c=3;t=2;a=5;i=1;

 while (c<x) {   i=1 ;t=2;

 while (t<a) {

i++; m=a % an[i];

if (m==0) { a=a+2; i=1;}

t=an[i]*an[i];

  }

   c++;an[c]=a;a=a+2;

   }

 t=0;

 //printf("%d",i) ;

// printf(" : %d\n",an[i]) ;     

for (i=1;i<x;i++) {

     std:: cout<<i<<":"<< an[i]<<" ";

t++;

    if (t==10) { std:: cout<<i<<" : "<< an[i]<<endl;t=0;}

}

 cout<<endl;

  printf(" birinci sayı gir");scanf("%d",&ka);

 printf(" ikinci sayı gir");scanf("%d",&kb);

  for (i=2;i<10;i++)  {

   ax[i]=ka%an[i];

   ay[i]=kb%an[i];

   x=ax[i];

   if (ax[i]>ay[i]) { ax[i]=ay[i];ay[i]=x; }

  // else { }

     cout<<i<<" : "<< an[i]<<" = "<<ax[i]<<" : "<<ay[i]<<endl  ;

   }

   cout<<endl;

    for (j=1;j<2310;j++)  {

  t=0;

  for (i=2;i<12;i++)  {

        if (j%an[i]==ax[i] || j%an[i]==ay[i] ) t++;

     }

  if (t>8) cout<<t<<" : "<< j<<endl  ;

  }

  }

   https://repl.it/@UFO/ikilibul

#include <iostream>

#include <stdio.h>

#include<stdio.h>

//using namespace std;

 main()

{

  int k[400],xl,e[400];

   int i,j,l,n,p;

  int y;//,w,g;

    printf(" KAÇ SAYI");scanf("%d",&xl);

   for (i=0;i<xl;i++)   {

          printf(" SAYILAR VER.");scanf("%d",&n);

                e[i]=n;                         }

  for (i=0;i<100;i++) { k[i]=0;  }

    printf(" SONUCU VER.");scanf("%d",&l);

     if (xl>100) xl=100;

  i=0; j=0;y=0;

while (y!=l) {

   y=0;

   if (j>=xl) break;

  if (k[j]==0) {k[j]=1;j=0;}

  else {   k[j]=0;j++; }

  for (i=0;i<=xl;i++)  {  if(k[i]==1) y=y+e[i];  }

 }

   p=0;

  for (i=0;i<xl;i++)

 {  if(k[i]==1)

 { p=p+ e[i];

 printf("var        %d    \n",e[i]);

       }

  else printf("yok %d    \n",e[i]);

 }

    }

 

https://repl.it/@UFO/denklem

#include<stdio.h>

int c,t,m;

float d,b,f,vi[71][143];

int v,i,j,a,x;

main() { kson:

printf(" KA€LIK DENKLEM C™ZšLECEK....");scanf("%d",&a);

if (a>70) goto kson;

i=1;

while (i<=a) { j=1;

while (j<=a) {

printf(" a%d X %d %d ......:",a,i,j);scanf("%f",&b);vi[i][j]=b;

j++; } i++; }

for (i=1;i<=a;i++) { for (j=1;j<=a;j++) {

vi[i][j+a]=0;if (i==j) { vi[i][j+a]=1; } } }

x=1;

while (x <= a) {i=1;

while(i <= (2*a)) {

if (x != i) {

d=(vi[i][x]/vi[x][x]);j=x;

while (j<=(2*a)) { vi[i][j]=(vi[i][j]-(vi[x][j]*d));j++; }

} i++; } x++; }

for (i=1;i<=a;i++) { for (j=1;j<=a;j++) {

vi[i][j+a]= (vi[i][j+a]/vi[i][i]);printf(" %.5f",vi[i][j+a]); }

printf("\n"); }

tson:for (i=1;i<=a;i++) { printf("verx%d...:",i);scanf("%f",&b);

vi[i][(2*a)+1]=b ; vi[i][(2*a)+2]=0; }

for (i=1;i<=a;i++) { for (j=1;j<=a;j++) {

vi[i][2*a+2]=vi[i][2*a+2]+(vi[i][j+a]*vi[j][2*a+1]); }

printf("X%d ... - %f - ......=%f\n",i,vi[i][(2*a)+1],vi[i][(2*a)+2]); }

printf("DEMK X SON ˜SE { 0 } VER....:");scanf("%d",&c);

if (c!=0) goto tson;

printf("SON ˜SE TERS MATRIS { 0 } VER....:");scanf("%d",&c);

if (c!=0) goto kson;

}

 

          Satranç tahtasında at  bastığı kareye bir daha basmamak şartı ile bütün kareyi nasıl dolaşır. 

        // C Programlama dili ile 

       #include<stdio.h>

int c,a,b,ko;
int i,j,f,z;
int x,y,onez;
int *ia,*ja[64];
int son[64],kex[9][3],yer[9][9],kor[65][2];
void gor(void) {
printf(" [x]=%d [y]=%d\n",x,y); }


main()
{
kex[1][1]=(-2); kex[1][2]=(-1);
kex[2][1]=(-2); kex[2][2]=(+1);
kex[3][1]=(-1); kex[3][2]=(-2);
kex[4][1]=(-1); kex[4][2]=(+2);
kex[5][1]=(+1); kex[5][2]=(-2);
kex[6][1]=(+1); kex[6][2]=(+2);
kex[7][1]=(+2); kex[7][2]=(-1);
kex[8][1]=(+2); kex[8][2]=(+1);
deneb:
for (i=0;i<65;i++){son[i]=1;kor[i][1]=0;kor[i][2]=0;};
for (i=0;i<9;i++){
for (j=0;j<9;j++) { yer[i][j]=0;}}; printf("x ve y degeri ver");
scanf("%d %d",&x,&y);
for (i=1;i<9;i++)
{ printf("x%d y%d\n",kex[i][1],kex[i][2]); };
printf("x dederi=%d y degeri=%d\n");

a=0;b=1;yer[x][y]=1,c=1;kor[1][1]=x;kor[1][2]=y;z=0;
dene0:c++;

dene1: a=son[c];

dene2:
x=x+(kex[a][1]);
y=y+(kex[a][2]);
kor[c][1]=x;kor[c][2]=y;
if ( yer[x][y]==0 ) goto dene3;
dene4: son[c]=son[c]+1;x=kor[c-1][1];y=kor[c-1][2];

if (son[c]>8) { son[c]=1;c--;son[c]=son[c]+1;
yer[x][y]=0; x=kor[c-1][1];y=kor[c-1][2]; }
if (c<1) goto denes;
goto dene1;

dene3:
if ( x<1 ) goto dene4;
if ( x>8 ) goto dene4;
if ( y<1 ) goto dene4;
if ( y>8 ) goto dene4;
yer[x][y]=c;z++;
if (c>b) { b=c;
for (i=1;i<9;i++) { printf (" ...%d",i);
for (j=1;j<9;j++) {
printf(" %d",yer[j][i]); } printf(" ......%d\n",c); }
}

if (c<64) goto dene0;
printf("cozumlu");

denes: printf("cozusuz%d",b); }


  Üç adam Üç yamyam var. Yamyamlar fazla olursa İnsanları yerler.

  Bir kayık var ve karşıya geçeceklar . Kayık iki kişiden fazla insan almıyor.

  İnsanlar karşıya nasıl geçecekler.?.

 

// C++ Programlama Dili ile


#include<iostream.h>
#include<fstream.h>
#include<stdarg.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>


class Konum {

public:

Konum();

int bils[23];
int i,j,k,yon,der,kol;
int Kontrol();
int Say();
void Hareket(int y,int kon);
void Goster();
void Yonver(int x);
int Koy();
~Konum();
private:
int adam;
int yamyam;
};

Konum::Konum() { int ja;clrscr();
adam=3;yamyam=3;yon=0;der=1;kol=0;

// bils[1]=0;bils[2]=0;bils[3]=0;bils[4]=3;
// bils[5]=0;bils[6]=2;bils[7]=0;bils[8]=3;
// bils[9]=4;bils[10]=3;bils[11]=4;
bils[1]=0;bils[2]=0;bils[3]=0;bils[4]=0;
bils[5]=0;bils[6]=0;bils[7]=0;bils[8]=0;
bils[9]=0;bils[10]=0;bils[11]=0;


for (ja=12;ja<23;ja++) { bils[ja]=0;} }

int Konum::Kontrol() {
if (adam>=0 && yamyam>=0 && adam<=3 && yamyam<=3) {
if (adam==1 && yamyam==1) return 1;
if (adam==2 && yamyam==2) return 1;
if (adam==3 || adam==0) return 1;}
return 0;}

void Konum::Hareket(int y,int kon) {

if (kon==0) {
if (y==0) adam=adam-2;
if (y==1) adam=adam-1;
if (y==2) { adam=adam-1;yamyam=yamyam-1;}
if (y==3) yamyam=yamyam-1;
if (y==4) yamyam=yamyam-2;
}
if (kon==1) {
if (y==0) adam=adam+2;
if (y==1) adam=adam+1;
if (y==2) { adam=adam+1;yamyam=yamyam+1;}
if (y==3) yamyam=yamyam+1;
if (y==4) yamyam=yamyam+2;
}
}

void Konum::Goster() { int je,ka;
adam=3;yamyam=3;yon=1;
for (je=1;je<=12;je++) {

if (yon==0) {
if (ka==0) cout<<" ˜ki Adam karŸiya ge‡ti ";
if (ka==1) cout<<" Bir Adam karŸiya ge‡ti ";
if (ka==2) cout<<" Bir Adam bir Yamyam karŸiya ge‡ti ";
if (ka==3) cout<<" Bir Yamyam karŸiya ge‡ti ";
if (ka==4) cout<<" ˜ki Yamyam karŸiya ge‡ti ";
}
if (yon==1) {
if (ka==0) cout<<" ˜ki Adam karŸidan geldi ";
if (ka==1) cout<<" Bir Adam karŸidan geldi ";
if (ka==2) cout<<" Bir Adam bir yamyam karŸidan geldi ";
if (ka==3) cout<<" Bir Yamyam karŸidan geldi ";
if (ka==4) cout<<" ˜ki Yamyam karŸidan geldi ";
}
cout<<"...: "<<"adam= "<<adam<<" : yamyam= "<<yamyam<<endl;
ka=bils[je];Yonver(yon); Hareket(ka,yon);

}


}
void Konum::Yonver(int x) {
if (x==1) yon=0;
if (x==0) yon=1; }

int Konum::Say() { int jb=1;
tekdene: bils[jb]++;
if (bils[jb]>4) {
jb++;bils[jb-1]=0;bils[jb]++;
if (jb>=20) return -1;
if (bils[jb]>4) goto tekdene;

}

return 1;
}

int Konum::Koy() {int ia,jc,jd; ia=Say();//Goster() ;
// cout<<"return = "<<ia<<" = ";
// for (jc=1;jc<=20;jc++) {
// ia=bils[jc] ;cout<<" "<<ia;} cout<<endl;
adam=3;yamyam=3;yon=1;

if (ia==-1) return i;
for (jc=1;jc<=20;jc++) {
ia=bils[jc]; Yonver(yon);Hareket(ia,yon);
jd=Kontrol();

//if (j==1) { der++;kol=Say(); }
// cout<<" Yon="<<yon<<" Kontrol= "<<jd<<" derinlik="<<jc<<" Kol="<<ia<<endl;
// cout<<adam<<" y "<<yamyam<<" a ";
if (adam==0) { if (yamyam==0) {
//Goster();
cout<<" Bulamaca c”zld. "<<endl;
return 0;} }
if (jd==0) return 1;
} // cout<<endl;
return 1;
}

Konum::~Konum() { }
void main() { Konum yal;int kan;char al;long tan=0; long goz=0;
cout<<" 3 Adam 3 Yamyam nehirden maksimum 2 kiŸi alan kaykla karŸya "<<endl;
cout<<" ge‡ecekler. Yamyamlarn says adamlardan fazla olursa "<<endl;
cout<<" yamyamlar adamlari yer. Yamyamlar ve adamlar karŸya nasl ge‡erler."<<endl;

devam: kan=yal.Koy();//yal.Goster();
if (goz>1235719) {goz=1;cout<<" Deneme sayisi="<<tan<<endl;}
tan++;goz++;
if (tan>71673123) goto cik;
if (al=='0') goto cik;
if(kan==1) goto devam;
if (kan==-1) cout<<" Cozum Yok";

if (kan==0) yal.Goster();
cik: //yal.Goster();

// incelenecek
}


Birinci derece n bilinmeyen denklemi  çözümleyen program.

c ile

#include<stdio.h>

int c,t,m;
float d,b,f,vi[71][143];
int v,i,j,a,x;

main() { kson:

printf(" KA€LIK DENKLEM C™ZšLECEK....");scanf("%d",&a);
if (a>70) goto kson;
i=1;
while (i<=a) { j=1;
while (j<=a) {
printf(" a%d X %d %d ......:",a,i,j);scanf("%f",&b);vi[i][j]=b;
j++; } i++; }

for (i=1;i<=a;i++) { for (j=1;j<=a;j++) {
vi[i][j+a]=0;if (i==j) { vi[i][j+a]=1; } } }

x=1;
while (x <= a) {i=1;
while(i <= (2*a)) {
if (x != i) {
d=(vi[i][x]/vi[x][x]);j=x;
while (j<=(2*a)) { vi[i][j]=(vi[i][j]-(vi[x][j]*d));j++; }
} i++; } x++; }
for (i=1;i<=a;i++) { for (j=1;j<=a;j++) {
vi[i][j+a]= (vi[i][j+a]/vi[i][i]);printf(" %.5f",vi[i][j+a]); }
printf("\n"); }

tson:for (i=1;i<=a;i++) { printf("verx%d...:",i);scanf("%f",&b);
vi[i][(2*a)+1]=b ; vi[i][(2*a)+2]=0; }
for (i=1;i<=a;i++) { for (j=1;j<=a;j++) {

vi[i][2*a+2]=vi[i][2*a+2]+(vi[i][j+a]*vi[j][2*a+1]); }
printf("X%d ... - %f - ......=%f\n",i,vi[i][(2*a)+1],vi[i][(2*a)+2]); }

printf("DEMK X SON ˜SE { 0 } VER....:");scanf("%d",&c);
if (c!=0) goto tson;


printf("SON ˜SE TERS MATRIS { 0 } VER....:");scanf("%d",&c);
if (c!=0) goto kson;


}

Maliyet 

 


#include<iostream.h>
#include<fstream.h>
#include<io.h>
#include<graphics.h>
#include<stdarg.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<alloc.h>
#include<math.h>
#include <dos.h>
//#include "mouse.h"

class Bkupur {
public:

void kumasm(float fiyatk);
void iplikm(float fiyato,float fiyata);
void iscilikm(float vsayisi,float bfiyati);
void boyahanem(float agirlik,float bfiyatb);
void giderm(float gmaliyet);
void amortisman(float oran);
void yaz();
void sec();
float hesapla();
void Bsil();

private:
float kumas;float iplik;float iscilik;
float boyhane;float gider;float fire; float toplam;
};

void Bkupur::kumasm(float fiyatk) { kumas=fiyatk*19.2/400;}
void Bkupur::iplikm(float fiyato,float fiyata) {
iplik=(fiyato*80/100)+(fiyata*20/100); }
void Bkupur::iscilikm(float vsayisi,float bfiyati) {
iscilik=vsayisi*bfiyati;} ;
void Bkupur::boyahanem(float agirlik,float bfiyatb) {
boyhane=agirlik*bfiyatb;}
void Bkupur:: giderm(float gmaliyet){ gider=gmaliyet;}
void Bkupur::amortisman(float oran){
fire=(oran>0 && oran<100)? oran:100; }

void Bkupur::yaz() { clrscr(); float deger1,deger2;
cout<<endl;
cout<<" B˜R˜M šRET˜M MAL˜YET HESABI "<<endl;
cout<<" ++++++++++++++++++++++++++++"<<endl;
if (kumas==0) {
cout<<" 20 Metre kumaŸn fiyatn giriniz. ";cin>>deger1;
kumasm(deger1) ; }
cout<<" KumaŸ Maliyeyi...... = "<<kumas<<endl;

if(iplik==0) { cout<<" On iplik fiyat giriniz. ";cin>>deger1;
//cout<<endl;
cout<< " Arka ˜plik fiyat girniz ";cin>>deger2;
iplikm(deger1,deger2) ; }
cout<<" ˜plik Maliyeti....... = "<<iplik<<endl;


if (iscilik==0) {
cout<<" VuruŸ saysn giriniz. ";cin>>deger1;
//cout<<endl;
cout<< " VuruŸ maliyetini girniz ";cin>>deger2;

iscilikm(deger1,deger2) ; }
cout<<" Fabrika šretim Maliyeti = "<<iscilik<<endl;

if (boyhane==0) {
cout<<" Maln a§rl§n giriniz. ";cin>>deger1;
//cout<<endl;
cout<< " Boyahane fiyatn girniz ";cin>>deger2;

boyahanem(deger1,deger2) ; }
cout<<" Boyahane Maliyeti...... = "<<boyhane<<endl;

if (gider==0 ) {
cout<<" Sabit giderleri giriniz. ";cin>>deger1;
giderm(deger1) ; }
cout<<" Sabit giderler...... = "<<gider<<endl;

if (fire==0) {
cout<<" Amortisman oran giriniz. ";cin>>deger1;
amortisman(deger1) ;clrscr(); }
cout<<" Amortisman oran...... = %"<<fire<<endl;cout<<endl;
cout<<" --------------------------------------------"<<endl; hesapla();

cout<<" Birim Maliyet = "<<toplam<<endl;
cout<<" _____________________________________________"<<endl; }

void Bkupur::sec() {
char ch;float deger1,deger2;
tekrar: clrscr();yaz();

cout<<endl<<endl;


cout<<" KumaŸ Maliyeyi i‡in bas << K >> "<<kumas<<endl;
cout<<" ˜plik Maliyeti i‡in bas << ˜ >> "<<iplik<<endl;
cout<<" Fabrika Maliyeti i‡in bas << F >> "<<iscilik<<endl;
cout<<" Boyahane Maliyeti i‡in bas << B >> "<<boyhane<<endl;
cout<<" Sabit giderler i‡in bas << S >> "<<gider<<endl;
cout<<" Amortisman oran i‡in bas << A >> %"<<fire<<endl;
ch=getch();


switch (ch) {
case 'k': case 'K': {cout<<endl;
cout<<" 20 metre KumaŸn fiyatn giriniz. ";cin>>deger1;
kumasm(deger1) ; goto tekrar; }

case 'i': case '˜': {cout<<endl;
cout<<" On iplik fiyat giriniz. ";cin>>deger1;
//cout<<endl;
cout<< " Arka ˜plik fiyat giriniz ";cin>>deger2;

iplikm(deger1,deger2) ; goto tekrar; }
case 'f': case 'F': { cout<<endl;
cout<<" VuruŸ sayisini giriniz. ";cin>>deger1;
//cout<<endl;
cout<< " VuruŸ maliyetini girniz ";cin>>deger2;

iscilikm(deger1,deger2) ; goto tekrar; }
case 'b': case 'B': { cout<<endl;
cout<<" Maln a§rl§ giriniz. ";cin>>deger1;
//cout<<endl;
cout<< " Boyahane fiyat girniz ";cin>>deger2;

boyahanem(deger1,deger2) ; goto tekrar; }
case 's': case 'S': {cout<<endl;
cout<<" Sabit giderleri giriniz. ";cin>>deger1;
giderm(deger1) ; goto tekrar; }

case 'a': case 'A': {cout<<endl;
cout<<" Amortisman oran giriniz. ";cin>>deger1;
amortisman(deger1) ; goto tekrar; }

}

}

float Bkupur::hesapla() {

toplam=kumas+iplik+iscilik+boyhane+gider;
toplam=toplam+(toplam*fire/100);
return toplam;}

void Bkupur::Bsil(){
kumas=0;iplik=0;iscilik=0;boyhane=0;
gider=0;fire=0;toplam=0; }

main() {
Bkupur n; n.Bsil();
n.sec();n.hesapla();
n.yaz();
return 0; }

 

bir