Beni Ateşten onu topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm !.

 

                                      

 

Ateş    = Enerji  = Dalga = Şeytan ( Rasyonel sayı , ölçülebilir  yani p / q şeklinde yazılabılır )

Toprak = Kütle = Parçacık = İnsan  ( İrasyonel sayı , kesin ölçülemez  yani p / q şeklinde yazılamaz. )

 

Beni  Dalgadan onu Parçacıktan yarattın. Ben ondan üstünüm !.

Ateş     = Enerji       = Dalga = Rasyonel Sayı = Cehennem , iletişim , yazılım , zaman ,sayma , nesne , Matematik

.q=Giriş verisi  ( datası=sayısı ) ve p= Çıktı verisi (datası=sayısı)  q/p matimatıksel anlamda  rasyonel sayı , fiziksel anlamda  dalga boyu / frekans  

dalganın yapısını belirleyen ortamın madde yapısı ve sisteme yüklenen enerjidir ,  iç algoritmalardır yanı irasyonelliktir..

Giriş = klavye, cd, dvd vs

Çıkış = monıtor , yazıcı, hoparlor

Toprak  =Madde   =Parçacık = İrasyonel Sayı = Cennet , iletişim kanalı , donanım , mekan , ölçme , özne , Fizik

Algorıtma işlemleri , dalgayı ortaya çıkaran yapı

Merkezi işlem birimi , Harddisk, hafiza kartı , ana kart vs

Kalem ve defterin yazandan üstün olduğunu savunan şeytan nefis=giriş bilgisi (sayısı) , davranış= çıkış bilgisi (sayısı ) olmadan ruhun (algoritmanın ) işlevi önemsizdir der .Şeytana dendi : Rasyonelleştirme işlevinde görev almana izin verildi yanlış olanları ayıkla.  

Madedeyi oluşturan parçaların , örneğin Elekronun nasıl davranacağını kestirmek mümkün değildir . Dalga ise İrasyonel olan maddenin rasyonelleştirilmesi yani ortalamsının alınmasıdır . Olasılık hesapı belirsizliğin oranının gösterimidir.  

Şeytan , ve Melekler rasyonel varlıklardır . İnsan topraktan ( Maddeden) yaratıldığı için irasyoneldir. 

İnsan özgür iradesi buradan gelir . Yaratıcının ruhumdan üfledim demesi insana irasyonelliğine vurgudur .

 Algoritma A giriş sayısısı ve B çıktı sayısı olmak üzere A / B şeklinde rasyonel sayı olarak ifade edilir. Program kullanıcisi için  programlama yani ara işlemler önemli değildir. Girdi ve çıktıya bakar ve gerisi onu ilgilendirmez.

Şeytan rasyonel varlık olduğu için bir birine eBeni Ateşten onu topraktan yarattınn yakın iki rasyonel sayı arasında sonsuz irasyonel sayının var olabileceğini görememiştir. Belli olanın  belirsiz olandan üstün olacağını zannetmiş bu yüzden Ademe secde  etmemiştir , böylece Allah'ın  irasyonelliğini görmezden gelmiş ve irasyonel kümeden yani cennetten kovulmuştur .  Zaten Cennetten faydalanması mümkün değildi çünkü ölçülebilirliğin  moduna kendini hapsetmişiti . Meleklerin imamı idi ve yeni birşey öğretemiyordu   . İrasyonellik olmadan  kusursuz hesap olmaz . 

Pi = 3 = Kok 10  zanneder evrenin yaratılmadığını kabul edenler . Virgülden sonra sayı olmadığını yanı ölümden sonra bir şeyin olmadığını ( tanımlanmadığını)  . Hiç bir hesapları tutmaz. Migrosoftün ürünlerini maymunların yazdığınına inanırlar , pardon daha kötüsü herşeyin tesadüf olduğuna!  . 0,5 olasılıkla diye birşeyi algılayamazlar.

Pİ = 3.14   KOK 10 = 3,16 gibi zanneder yaratıcıyı rasyonelleştirirler . Şeytan gibi  ebediyen cehennemde kendilerini hapsederler ve nefislerine zülmederler . Kaostan kurtulamazlar. 

Sonsuz güzelliğe yelken açmak için  Aşkın Allah inanci gererkli bu yüzden süreklli rasyonelleştirilen Tanrı innancına karşı peygamber gönderilmiş ve insanlar İslama davet edilmiştir . 

 

 

 

 

                                 

 

   Kütle harekete engel olan şeydir ve  Biri ( 1 ) ortaya çıkarır bu da neden sonuç ilişkisidir .

   Hareketin anlamını eve gazete getirirken anlamasınız fakat 250 Kg bir Para kasasını eve  taşırsanız  

kütlenin hareketi nasıl anlamlandırdığını anlarsınız. Kara delik ( kaybolan yıldızların yeri )

galaksiyi  bile peşinden sürükleyebilir.

  Düşünce kuşkudur.  Kuşku Çelişkiden doğar . Çelişki farktır . Fark kuvvetle temsil edilir. Bu da

Kütledir. Kütle hareketin anlamıdır. Hareket ise gerçek düşüncedir hayal değil .!. Yaratıcının

düşüncesi .

     Yaratmak bilinçli yapılan hatadır. !.

     Şeytanın hatası ; İnsanın yaratılma sebebi.

                            

 

    Hareketi referans göstererek zamanı bilinç yaratır . Bilinç iktidardır.

    İktidara sahip olamayan zamana , dolay isiyle harekete ( Düşüncesine ve davranışına )  hükmedemez ve

   Kıyamete kadar zaman  ver diye yalvarır. Ömrünü uzatmaktan başka gayesi yoktur.

 

                           

 

   Allah insana Ruhundan üfledi. Sınırlı  iktidar ( Bilinç = İrasyonel sayı ) ve özgür irade sahibi oldu .  

  Aklını kullanan zamanı yani yokluğu bildi. Cennete girdi.

 Allah iktidarına kimseyi ortak etmez. Cennete sokar.

 bir