Her şey belli sınırlar içinde doğrudur. 

        Nesnel geçekliğin ve yerelliğin ortadan kalkması kadar insan aklını sarsacak ne olabilir . Her şeyin bir olasılıktan ibaret olması gerçeğini anlamak aç aslanlara güvenerek yaşamaktır. Duadan başka sansımız yok.

       Bilimin gelişimi :

      Yunan dönemi :   Gemi taşımacılığın gelişmesi  suyun kaldırma kuvvetinin  keşfini mecbur kılmıştır . Suyun kaldırma kuvveti taşan suyun ağırlığı kadardır. Ağırlık ile kütle aynı kavramdır bu yüzden ağır cisimler daha hızlı düşer . Açık hava basıncı bilinmediği için boşluk çekmeyi  sever . Görme gözden çıkan ışıkla olduğu teorisi geçerlidir.

      Mısır dönemi : Piramit ve tarla bölüşümü ve yıldızlardan fal bakma işlemleri için geometri geliştirilmiştir. Fikirlerin ölümsüz olabilmesi için yazı keşfedilmiştir.

     Amerikanın keşfi : Dünya yuvarlak olsa denizlerdeki sular  akar gider . Dünyanın  döndüğünü kim gördü ? Dünyanın fiziksel olarak yuvarlaklığı ispatlandı . Dünyanın Güneş ve kendi etrafında  döndüğü teleskopla gözlenerek bulundu . Pusula biliniyor gemiciler tarafından kullanılmakta madde maddeyi çekmekte . Denizler akıp gitmiyorsa madde maddeyi çekiyor demektir. Bir ipe taş bağlar ve kendi etrafında çevirirsen taş dışa doğru kaçmak ister fakat ip onu tutar. Dünyanın güneş etrafında dönebilmesi için görünmez gizli kuvvet tarafından tutulması gerekir. İşte çekim gücü diye bir şey  koymak zorunda kaldık . Kuvvet harekete neden olur. Kuvvet değişmese aynı cismin hareketin hız değişimi zamana bağlı olarak sabittir  buna ivme denir. Serbest düşmenin düzgün hızlana bir hareket olduğunu gözledik . Cismin düşmesinin  hareketi cismin ağırlığından da bağımsız  . Ağırlık kuvvettir. Kuvvet artsa da  azalsa da cisimler aynı mesafeden aynı zamanda düşerler . Öyle ise etki sabittir ve bu etki ile ağırlığı belirleyen bir nicelik vardır . Bunu adı da  kütledir. Kuvvet ile ivme arasındaki oran devamlı sabit olduğu deneylerle gözlenir . F/a=m . Enerji = yol * Kuvvet buradan kinetik enerji  m g h=1/2mv kuvvet denge denkleminden m1*v1 = m2*v2 ve klasik fiziğin doğumu .

    Sinemanın keşfi : Işığın hızın ölçülmesi yaklaşık 300.000.000 m/sn gözlemde maksimum hız. 

    

  

       Gözlediğimiz şeylerin hepsi beynimize ulaşan  elektromanyetik dalgadan ibarettir . Sinema zamanın iç içe geçmiş mekanlar olduğunu algılamasını ortaya çıkarmıştır . Işığın hızının çıktığı kaynaktan bağımsız oluşu görecelik teorisinin doğmasına ve ışık hızına ulaşan bir maddenin enerjinin E=mc olacağı hesaplanıştır. Maksimum hız   ışık olduğu için hızlanan bir cisimde zaman geri iletişimdeki  gecikmeden dolayı ( Hareket eden cisme ışık yetişmesi gerekir yanı hareket eden treni yakalamak isteyen kovboyun daha fazla zaman ihtiyacı  var .) yavaşlar . Çekim kuvveti uzayı eğer . Bu yüzden en kısa  yol ışığın gittiği yol olduğundan iki nokta arasında en kısa mesafe doğru değil eğridir .Çekim kuvveti yolu uzattığı için olayın meydana gelmesi için gerekli zaman artar yani zaman yavaşlar. Klasik fiziğin ( Aristo mantığının ) son olağanüstü yorumu .

     Mikro uzaya indiğinizde işler karışır . Tek gözlem aracı olan elektromanyetik dalga gözlenen parçacığı etkiler . Bu  yüzden konumunu ve moment umu aynı kesinlikle belirlemek mümkün olmaz. Hareket durumu ne kadar kesin tespit edilmişse konumu o kadar belirsizleşir. Klasik fiziğe istatistik karışır ve her şey olasılığa indirgenir. 

     Makro dünyadaki doğrusal harekete olasılık parametresi eklendiği için mikro dünyada doğrusallık kavramı anlamını yitirir ve alan kavramı ortaya çıkar . a+ib ile ifade edilen iki boyutlu (-1)1/2  = i kompleks sayı ile işlem yapılmak zorunluluğu doğar .    Makro dünyada olasılıklar toplanırken mikro uzayda olasılığın kareleri toplanır . Bir elektronun bir yerde bulunma olasılığın karesi orda ki elektron yoğunluğunu verir .

   A malın fiyatı %10 düştüğünde satışlar % 10 artıyor . Mal arzı  2 katına çıkarken  satışlar %10 artıyor . Klasik  fizikte ikisi birlikte gerçekleşirse  %20 satışlar artarken kuantum fiziğinde ise %30 artabilir. Talep  %10 azalırsa  satışlar %10 azalırken , fiyatları %10 artığında  da satışlar % 10 düşüyorsa ikisi birlikte gerçekleşmesi durumunda klasik fizikte %20 satışlar düşerken  , modern fizikte %15 düşebilir. Mikro Dünyada  parçacıklar  bağımsız değildir. İki bağımsız olay birbirini etkilemektedir. İki ışın parçacığı mesafe ne olursa olsun birisinin etkilenmesi durumunda diğeri de anında etkilenir . 2+2 = x      0<x<1

            

 

       Işığın bazen parçacık bazen dalga olarak davranması , gözlemcinin niyetine göre deneyin farklı sonuç vermesi nesnel gerçeklik kavramını temelden yıkmıştır. 

      Varlık nedir. 10 elektron birbirlerinin  yerini alabilirler. Öyle ise varlık frekansı = 1/10 an / adet Özdeş şeylerin her biri için V=1/ X an / adet varlık frekansı tanımlayabiliriz.  Mesafe bir referansa göre iletişim etki olasılığıdır. Mesafe olasılıktır. 1/X    1/X  Madde yoğunluğu.

      Zaman boyutu Mekan boyutu ile ayni şeydir. birbirlerinin yerini alabilirler. Dalga hareketin hareketidir. İki dağ arasında gerili bir halatı salarsanız salladığınız kadar tepecik dalga karşı dağa gidip gelmeye başlar . Aynı şekildeki  denizdeki dalgada su damlacıkları yukarı ve aşağı hareket ederek moment ve enerjiyi kıyıya ulaştırır.      Hareketin hareketi olan dalganın  hareketi  parçacıktır. Kendi ekseninde dönen maddenin enerjisi ve momenti gibi dalga kendi ekseninde kıvrılarak geometrik anlamda atalet momentini oluşturur .Bu Fiziki  kütle olarak algılanır .      

       Dönme hareketi ile döner veya dalga ile aynı hızda  dalga doğrultusunda ilerlersek dalganın ve dönme hareketinin oluşmadığını sanırız. Dalgadan daha hızlı gidersek dalgaların geri gittiği sanırız. Evren ışık hızı ile genişlemekte yanı zaman akış hızı ışık hızına eşittir.  Otobanda hızla ilerlerken aniden  yanımızda duruyormuş gibi gördüğümüz  bir araba frene basarsa bizden hızlanarak uzaklaşır gibi görünür . Aynı şekilde zaman otobanında ışık hızı ile ilerlerken  manyetik dalgaların hareketi durur . Vx, Vy, Vz ,Vt  = C zaman içindeki cisimler . Vx , Vy , Vz, Vt den herhangi biri veya bileşke vektörlerinden biri V=0 olur . Işık zamana akış yönüne göre duruyor denebilir.

       Hız = Yol / Zaman =>Olasılık3 / Olasılık1   1/X / 1/C  ( C=göreceli ışık veya zaman hızı )    V= C/X  ışığın olasılık değişimi 1 maddenin olasılık değişimi 1/V < 1 dır.

      Bilgisayar ve İnternet çağında : Geometrinin sayısal adres , Matematiğin 1ve 0 , Fiziğin olasılık olduğu gerçeğinin birleştirilmesi  metafiziğin sınırlarının ortadan kalkması anlamına gelmektedir.

      Dünyanın dönmesi güneşin batıdan batmasını değiştiremediği gibi bir çoban için dünyanın düz olması yuvarlak olmasından daha gerçektir çünkü insanların  %99 ( mühendis ve askerlerin çoğu  ) bunu böyle kabul eder ve pratik  olarak kullanır .

   Yanlışlarda belli sınırlar içinde doğrudur.  Kuyumcu terazisi ile demir tartanı gördün mü ?  

 

 

Geri dön