İbadetsiz hayatın hiçbir anlamı olamaz !  

        Uzayı dolduracak kadar altının olsa , 500 Milyar yıl yaşasan da ,  hayatına anlam katabilmek için  ölümsüzlük şerbetini içmen gerek. Varlık sebebine yalvarmak sonsuzluk merdivenine tırmanmak için on koşul ; İnanç !

       Kan dökücü mü yaratacaksın dedikleri zaman melekler Allah'a , Allah ; Şüphesiz sizin  bilmediklerinizi bilirim!

      Halifelik iktidardan faydalanır , İktidar halifelikten değil . 

     Dünyada Müslümanlar varsa  Halifelikte vardır . Halifelik dünyasal bir şey değil ki kaldırılsın . Yalnız fonksiyonu değiştirilebilir ve şu an diyanet vekaleten bu görevi üslenmiştir.

    Suudi  Arabistan yakın tarihte Türkiye'nin bütün iç ve diş borcuna karşılık Halifeliğin kendilerine verilmesini istemişlerdir. Türkiye bunu kabul etmemiştir. Halifeliği  Türkiye'nin elinden alacak herhangi bir İslam ülkesi ufukta gözükmüyor.

   

    Namaz ve sonsuz hız.

       Allah sonsuzluğunda yaratıcısıdır. Ona ulaşmak için sonsuz hıza erişmek gerekir. Namaz müminin Miracı olduğuna göre bu nasıl olmaktadır . 

       Sonsuz değerin , herhangi bir sabit sayı ile çarpılması ve bölünmesi , sonsuzun değerini değiştirmez. Sabit sayının sonsuz değere bölünmesinin değeri dayıma 0 dır. Allah  kulun şah damarından daha yakın ( 0 mesafede ) iken ,  ibadet etmeyen insan için Allah sonsuz uzaktır. Secde anında kul Allah'a en yakın olduğu andır. 

     Namaza durulduğunda  Allah sonsuz uzak görünür , secdeye varırken mesafe sabit kaldığını için zaman 2 sn içinde sıfırlanır  ve sonsuz hızla Allah'a varışı dünya gözü ile yaşanır. V=L / T  ( L=dayıma sabit => L=sonsuz veya sabit düzgün hızlanan cisme yetişmek gibi hayal edilebilir yani mesafenin evrenin çapı kadar olduğu hayal edilebilir öyle ki en yakın gerçekte en uzaktır . İngilterenin kıyıların uzunluğu sonsuz olması gibi ! .) T=2 saniye secdeye  varma süresi . 

    Aptes alarak ruhen ve fizikken temizleniriz . Uzak doğunun akupunktur iğnelerine gerek kalmadan vücudun elektromanyetik dengesi sağlanır . Olumsuz düşüncenin ürettiği  gerilimler ortadan kalkarak namaza dururuz. 

    Namaz esnasında beyindeki  kan maksimum basınç değişimi etkisinde kaldığından namaz kılan insanlarda yaşlılığa bağlı beyinsel faaliyetlerde bir gerileme olmaz. Secde anında anne karındaki pozisyonu aldığımız için her namazla yeniden doğmuş gibi ruhen canlı oluruz. Namaz esnasında okunan dualar sürekli tekrarlandığı için her türlü psikolojik , Ruhsal veya Pisikosomatik ( Fiziksel   ) zararları ortadan  kaldırır. Hata yapmayan beyine kovuşuruz. Uzaya yayılan dualar aynı frekansta  olduğu için girişime girer ve Allah'ın izni ile mucize gerçekleştirebilecek düşünce gücüne ulaşır.

   Namazda sıfıra ulaşarak sonsuza yakınlaşmayı öğreniriz ! 

  Konsantrasyonla uyduları yörüngeden çıkarılabilir , Güneş bile yakılabilir . Düşünce ve beyin gücünü ortaya çıkarmak için namazdan daha iyi hangi yol olabilir ?  

 

  Oruç ve Özgürlük !

    Hava solumak en önemli şeydir . Fakat elde etmek için bir emek harcamadığımız için bir ekonomik değeri yoktur. İnsanın en temel olmasa olmaz bedensel ihtiyacı yemek , su , ve cinselliktir. Bu istekler diğer canlılarda olduğu gibi temel güdüdür. Benlik bu ihtiyaçları   kullanarak insan davranışına hükmeder. İnsanın üzerindeki madde hükümranlığının artması ile benlik sanal güç kazanır. Toprağı ayakları ile yarabileceğini  , başının dağlara erişebileceğini zanneder. Maddi bağımlılık benin köleleşmesi ve özgürlüğün ortadan kalkmasıdır.

   Oruçla birlikte maddenin periyodik talimatları bloke edilmiştir. Maddi istekler insanı yönetemez.  İhtiyaçlar benlik için değil Allah rızası için giderilmektedir. İnsan madden özgürlüğüne kavuşmuştur. 

   Oruçla bedenin rutin işlerini dışındaki gereksinimleri üretebilmesi için imkan bulunur , zararlı maddelerden kurtulup , sağlık için gerekli çok özel savunma ve yapı malzemeleri üretebilir.  

   İhtiyaçların tatmini esnasında , normal durumda rutin yaşamın  zevkinin farkında olunmazken , Oruçlu bozulduğunda maksimum zevk alınarak  hayatın güzelliği ortaya çıkar.  

   Özgürlük kötü inanç ve negatif düşünceyi  atıp onun yerine güzel inancın ve pozitif düşüncenin almasına izin vermektir. Bunu da en kolay ve etkin yolu oruçtur. 

  Örüç insana özgürlük verir  .  En büyük Mutluluk özgürlüktür !  

  Zekat ve Güç.

   Maksimum kazanç güdüsündeki  insan sahip olduğu maddi varlığın kendine güç verdiğini sanır. Gerçek güç maddeye yüklenmiştir. Maddi varlığı olmadan bir hiç olacağı korkusunu taşımaya başlar . Bundan kurtulmanı tek yolu zekat vermektir ve kendi öz gücüne kavuşmak .

  40 gemi ticari malı olan zekat mükellefi  gemilerin herhangi birini batırmaya bilinçli bir şekilde karar verebilir mi. ? Bunu yapmaya hangi zenginin gücü var?  Zekat vermeye gücü yetenlerin mi ?

    Türkiye şartlarında 1000 dolardan fazla gelire normal şartlarda gereksinim yoktur. Varlıklı insanlar ticareti ihtiyaç duydukları için değil bir eğlence yanı oyunu kazanma mutluluğu için yaparlar. Yaşamını idame ettirmek için oyunu mutlaka kazmak zorunda olan insanlar karşısında bilinçli bir şekilde oyunu  kaybetmek ve bunu bilinçli bir şekilde yaptığını karşı tarafa bildirmekle diğer oyuncuların seni ne kadar seveceğini , değer verip yücelteceğin tahmin edebilirsiniz. İşte güç budur zekat vermenin hayalın ötesindeki gücü . Kim sizle ticaret yapmak istemez ?

   Faiz , gelir ve servet dağılımını bozarak üretim ve tüketim biçimini değiştirir. Mutlu azınlık ve köle çoğunluk tüketim kısırlaşmasına , dolay isiyle üretim kalitesi ve çeşitliliğin ortadan kalkmasına neden olurlar. İşte komünizmin   sonu !  veya tarihte yıkılıp gitmiş devletler ! . Zekat bunun tersini yapar . Gelişmiş batı toplumlarında vergi yasaları sayesinde kısmen de olsa üretim ve tüketim sapması önlenmiştir fakat servet düşmanlığı tehdidi önlenememiştir.  Herhangi bir  Amerikan dolar milyoneri zenci mahallesinde değil  yaşamak  dolaşamaz bile ! 

  Hac ve Zafer.

      Zafer hayalle edemediğini elde etmektir. Hac budur . Bütün on yargılardan kurtulmak .

      Hac anlatılmaz yaşanır ! 

     Dünyaya dışındaki alemi beş duyu ile yaşamak isteyen , iç dünyasını  fethetmek isteyen  , paran ve imkanları seyahat etmeğe müsait  olan öldüğünde  kuru ot gibi boşa yaşadığını anlamadan  hacca gitmeli ! Allah herkese nasıp etsin . 

    

  Kelime-i şahadet ve görmek .

   Allah birdir ondan başka ilah yoktur. O sonsuzluğun da yaratıcısıdır. ( Onu gördük . Aklımızı bildik .)

   Hazretti Muhammet peygamberdir . Kuran'ı Allah indirdi dedi . ( Şeytan ben yazdım derdi !.)

   Miraca çıktı Yaratıcıya en yakın oldu . Yokluk varlığı var edemez . Varlık yokluğu var eder . Sonsuzluk hiçliği yanı sonsuzluk kavramı sıfır kavramını doğurur . Hazretti Muhammet Allah'a miraca çıktığında  Sana sana ait olmayan şeyi getirdim ; yokluğu yani senin yarattıklarını .  ( Sonsuzlukla sınırlı bir şeyi kıyaslanırsa 0 elde edilir. ) Kıyamete kadar insanlığın algı gelişimin entegre etti merkeze oturup ahır zaman peygamberi olmakla birlikte her şeyin yaratılma sebebi oldu ! 

 

  Misvak ve Kurban. 

     Et istiyorsan kasaptan al , Yedikten sonrada diş fırçası al ve dişini fırçala misvak da ne imiş !

     Bir kurbanlık al . Kendi elinle kes . Parçala  , et pişir ve herkesle ye . Kurbanlık hayvan nerede  diye sor . Yokluğu anla . Sevgiyi ve mutluluğu öğren ( Uzaylı yaratıklar  insanları beyinsel faaliyetleri için dünyada yetiştiriyorlar ara sıra erken tahsilata geliyor savaş çıkartıyorlar olsa . ) , savaşın kötülüğünü  ve barışı iyiliğini anla .

    Misvak çiklet değil , sigara hiç değil . kısmen diş fırçası . Ağaçtan tahta elde etmek için testere kullanılır ve her işe başlandığında bilenir . İşte misvak budur. Hayat mücadelesine başlamadan  dişleri ( Beslenme bütün hücreleri ilgilendirir ve dişin uyarılması ile canlanırlar . ) bilemek zaferi garantilemek demektir. Kurban etmek , avcı olmak,  avlanmak için .

 

Kader ve Zaman

  Zaman Permutasyon n! , Mekan Kombinasyon 2n    dır.

 Bir cismin yeri değişirse kombinasyon değişmez Permutasyon değişir . Bu da zamanı belirler.

  Bir insanın kaderinde örneğin bu ay içinde 100 yere uğraması var . Bunu hiç kimse değiştiremez. Fakat buralara uğrama sırasını insan kendi belirler. 100 ! öylesine büyük sayıdır ki bu kadar büyük sayıyı saymaya en güçlü bilgisayarların bile ömürleri yetmez . İnsan ömür  boyunca karar verme seçeneklerin onun kaderi (Mekan Kombinasyon 2n   ) özgür iradeleri seçeneklerin  çarpımıdır.  (Zaman Permutasyon n!) . Normalde günde 100 karar verildiğine varsayarsak insan  ömür boyu yaratılan farklı insan olma şansı 10030000    dır . Böyle bir sayı kadar zerre olsa , zerre kainatlara sığmaz . 

  Bir insan aynı otelde aynı kadınla aynı şekilde nikahsız birlikte olabilir , nikahlı birlikte olabilir . Başka bir yerde kaza geçirebilir ve niyetine göre şehit olabilir veya kötü niyetle iyi insanlara zarar vereceğinden cehennemlikte olabilir . Olayın meydana gelme sırası eylemin iyi veya kötü olmasını belirler . 6666 hediye alsan hediyeleri 6666! farklı şekilde açabilirsin ve hayalın ötesinde farklı mutlu veya mutsuz insan olabilirsin . Hayat boyu her gün açılan uyanma ile başlayan gün bir hediyedir. Kaderin hediyesi !

    Her insan için bir gerçek durum vardır diğerleri sanaldır ama vardır bizim  için gerçek olmasa da . Satranç  oyununda bütün hamleleri kontrol edemesekde onlar vardır ve bunların incelenemeyeceği    anlamına gelmez.    Allah sonsuz hızı , sonsuz hafızası , sonsuz merkezi işlemi ( farklı sonsuz bilgisayarların bileşimi )   olan bilgisayar yaratabilir ve  bütün işlere ol der herşey o anda olur.    Öyle bir bilgisayar için yokluk diye bir şey olamaz   , sanal hamle ve farklı durum da !.   Lenf-i Mahfuz da her şey kayıtlıdır.

 

 Allah her şeyi çift yaratmıştır.

    Yaratan ve yaratılan . Varlık ve yokluk gibi . Allah kendinde olmayan yokluğu yarattı . ( Yokluk = Sonlu olan şeyler. )  

    Elektron ve Proton  evlenmiş hidrojen adındaki çocukları olmuş. Güneşe gezmeye gitmişler . Yanmışlar ve Hayat olup Dünyaya geri gelmişler . Dua olup  Allah'a yönelmişler . Allah onlardan razı olmuş ve Kalp aynasında gördüğü yüzüne cennet demiş  . Sonsuzluk iksiri olan aşk büyüsü işte o .

  bir