Allah da, "Sen süre verilenlerdensin" dedi. (Kuran , Araf 7/15)

 

  Zaman , olayların dizilişi olara algılansa da onu sınıflandıran ve bir seçenek kümesi haline getiren şey geri döndürülemezliktir.

  Bir bardak yere düştüğünde kırılır ama kırılan bardağın  kendiliğinden eski hale gelmesi mucizedir. Düzenin bozulmasını şeytanın görevidir. 

  Madde yoğunlaşmış enerji olup , değişime direnç gösterme değeri  olarak bilinir. Ruhun ,Nefse direnme değeri de ayni şekilde.

  Maddenin madde ile etkileşiminde enerji iki yönlü aktarılır. İsi enerjisi ve Hareket enerjisi. Düzensizliği artıran Şeytana , düzeni artıran Melektir. Hicret hal uzayını büyütmek ve düzenin artmasını sağlamaktır. 

 Şeytan ölçülen rasyonel bilgidir ve Ölçülemeyen irrasyonel bilgi ile beslenmez ise ölüm gerçekleşir. Ölçülemeyen enerji maddeden yanı Ruhtan gelir.

  Bölünmüş enerji  olan manyetik kuvvet yalnız mekana kayıt yapabilirken , Bölünmemiş enerji olan çekim kuvveti zaman da kayıt yapar. Su bütün geçmiş bilgiyi içerir. 

  Evrendeki karanlık enerji  kaynağı , maddenin içinden çekim kuvveti ile ortaya çıkan enerjidir. Evrenin hızlanarak genişlemesi irrasyonel  kaynağın varlığının ispatidir. 

 En iyisini bulma işlemi için  filtreye gereksinim  vardır.  Şeytan olmasa Ak koyun kara oyundan zifiri karanlıkta nasıl ayırt edilir.

 Ölüm en büyük hicrettir , varlığı  ortaya çıkaran. Karanlık ışığın yokluğudur , güneş doğmadan var olan.

 Ademin Cennetten kovulmasına sebep olan ve  Dünyaya gönderilmesine aracılık eden düzen bozucu o şeytan değil mi?

Sonuç ; zamana endeksli hareket eden ziyandadır.

 Yalçın Kibar 23/3/2011