Büyük Yırtılma ! 

                      ( Bakireliğin sonu .

 

 

http://www.guncel.net/teknoloji/uzay/2009/01/15/ruslar-5-boyutu-arastiracak.htm

                                         

Rus Bilim adamları uzayda beşinci boyutu (karanlık enerji) araştıracak.
 
İnterfaks ajansının haberine göre, Rusya evrenin genişlemesine etki eden "karanlık enerji"nin araştırılması için röntgen teleskopu ile donatılmış "Spektr-RG" adlı uzay gözlem uydusunu 2012 yılında fırlatacak.

Uzay Araştırmaları Enstitüsü yetkilisi Aleksey Vihlinin, gözlem aracında bulunacak teleskopla gözlenebilecek bütün galaksi kümelerinin parametreleri ve bunlara etki eden karanlık enerjinin saptanmaya çalışılacağını belirtti.

Amerikan bilim adamlarının, bundan 10 yıl önce evrenin hızla genişlemesine karanlık enerjinin neden olduğunu tespitinden sonra bu enerjinin araştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandığına dikkati çeken Vihlinin, karanlık enerjinin fiziksel madde bulunan ortamda hiçbir etki yapmadığını, ancak maddenin bulunmadığı ve çekim kuvvetinin çok düşük olduğu ortamlarda varlığını hissettirecek etkilerinin saptandığını kaydetti.

Karanlık enerjinin tabiatının açıklanmasının, dünyaya bakışta devrim niteliğinde değişikliklere yol açabileceğini ve hatta 5. boyutun varlığının kanıtlanmasını sağlayabileğini ifade eden Vihlinin, uzayın bilinen 4 boyutuna ilave olarak beşinci boyutun olmasının sadece ilginç değil, aynı zamanda temel bilimler için önemli olduğunu söyledi.

Alıntı

 

   1-) Uzayda bir cismi   hızlandırmak için moment um ve enerji aktarılır , eski hızına getirmek için de aynı moment um ve enerji aktarılır. Başlangıç durumuna göre bu cismin fiziksel durumu değişmediğine göre değişen nedir ? E=mc2 meşhur enerji kütle bağıntısına göre aktarılan enerji o cismin kütle artışına sebep olmuştur. Öyle ise her moment um değişimi maddenin kütle  artışıdır. Karanlık enejiyi   ( galaksileri iten kuvveti )  oluşturan da budur.

2-) Evrende sürekli moment um değişimi yaşanmakta bu da kütlesinin artığını , İç uzayda kinetik enerjinin azaldığını göstermektedir.  Evrende  her nokta her noktadan uzaklaşmaktadır. 15 milyar ışık yılı mesafede yıldızlar bizden ışık hızı ile  uzaklaştığını  dalganın dopler olayı (kırmızıya kayma ) ile tespit edilebilmektedir. 15 milyar ışık yılından daha uzak bir yere , ışık hızından daha hızlı uzaklaştığımız  anlamına  gelecek.

3-) Bir foton iki yarıktan dalga gibi davranıp aynı anda geçer fakat incelenirse parçacık gibi davranıp yalnız bir yarıktan geçer ayrıca polorize olmuş ışık çifti aralarındaki mesafe ne olursa olsun aynı anda etkilenir . Kuantumdaki bu çelişki  ışığın 4 boyutlu zaman  boyutunda bir boyutunu kaybedip 3 boyutlu bir uzayda tanımlamamıza götürür . Işık durmakta kütle ışık hızıyla hareket etmektedir. Dalga kütle ve moment um aktarır fakat  hareketin hareketi olduğundan  kütlenin yer değiştirmesi olayı olmaz dolayısıyla  zaman kavramı içermez.

Madde 5 boyutlu uzayda ( Gözlemcinin eylemsizlizliği  ) , Işık 4 boyutlu uzayda hareket ( değişim ) ettiğinden dolayı madde Işıktan daha hızlıdır . Bu yüzden kuantum parçacığı aynı anda birçok yarıktan gecer ve  biz bunu  gözlemleyemeyiz .  Gözlem zaman boyutunu kaldırmak ve Işığın durduğunu algılamaktır . Madde enejinin boyut artımı ile şıkışmış durumudur . E= m*C*C . 

Mesafe olasılık  olduğuna göre , hız boyutlar arasındaki ilişkidir . Bu yüzden Madde , Işıktan çok hızlıdır . Evrendeki kara enejinin sırrı da bu şekilde açıklanır . Enropinin düşük olduğu yerde olasılık da düşüktür.  Işığın milyon yılda aldığı mesafeler madde tarafından saniyeler içinde kat edilir.  

    Mekan ve zaman kavramını manyetik kuvveti kullanarak belirliyoruz . Görmek  , tatmak  , dokunmak , İşitmek  manyetik kuvvetle olur . 

    Çekim kuvveti ile gözlem yapılsa veya kullanılsa mekan ve zaman çok farklı çıkar  Bin yıllık mesafe bir gün gibi olur yani  o zaman  Dunyanın büyüklüğü bir elmadan farksızdır. Biyolajik kuvvete göre ise Galaksiniz , Akıl kuvvetine göre ise Evren bir elma gibidir .  Zayif Nükller kuvvete göre atom , Güçlünükller kuvvete göre kuant   bir elma gibidir . Zaman göreceli olduğu gibi mekan da görecelidir . Evrenin genişlemesi , Karanlık madde ; manyetik ( ışık ) kuvvetle yapılan gözlemle açıklanamaz.  

  Işıkta Kombinezon ( Mekan Kavramı ) var fakat permitasyon ( Zaman kavramı ) yok .

4-) Evren açık ise uzayın sınırlarındaki gözlemciye göre biz ışık hızını aşmak (durmak )  üzereyiz . Öyle ise madde sis gibi dağılıp gidecek . Fakat evren kapalı ise bütün uzay üstümüze çökmek üzeredir.  Bütün galaksiler hatta kendi gök adamızdaki yıldızların çoğu bile şu an mevcut değildir . Biz yıldızların geçmişini seyretmekteyiz.

5-) İlahi dinlerin Evrenin yaratıldığını savını  bilimde ispatlamıştır. Yok olacağını da .

İslam dinine göre kıyamet alametleri.

 a-) Bina artacak , zina artacak , çobanlar büyük binalar yapacak .

 b-)  Bebekler gözlerini 40 gün sonra açarlardı . Evrim geçirdiler . Doğar doğmaz gözlerini açıyorlar .İkiz , üçüz doğumlar artarak devam ediyor .

     ( Küçük alametlerin hepsi gerçekleşti  )

 c-) İsa peygamberin dünyaya  gelmesi : İnsan klonlandı , Tıbbın ilerlemesi mecazi anlamda gerçekleşti.

 d-) Deccalın çıkması : İnternet ve Medya  gerçekleşti.

 e-) Yecuc ve  Mecucun dünyaya gelmesi : Robot gerçekleşmek üzere , Uzaylılardan pek net haber şimdilik yok .

   Sonuç : Paralel evren teorisine göre , Açık uzayla da karşılaşabilir ve evrene yayılmak için binlerce yılımız olabilir . ( 6 bin yıllık insanlık tarihine karşı 6 bin yıllık gelecek ) veya kapalı Evrenle de karşılaşabiliriz ve dünyada yaşamak için 1000 Yıldan çok az bir zaman kalmış olabilir . Her şey atacağımız adım ve niyete bağlı .
          

 Bütün olasılık  yaşanırken var olmanın anlamını yok olmaktan gecer. 

                       ( Kadın olmanın başlangıcı )