Yazıcı 

Yazıcı Ayar

Hangi yazıcıdan çıktı alınacaksa o basıcı ( Printer ) seçilir. 

Yazı Düzenle 

Standart çıktı almak için form oluşturmak. 
Teksi formatındaki bilgiyi zengin yazı tipinde düzenlemek .
Not alma bölümünde put ve pul düğmesi ile kullanılır.
Hesap bölümünde hücre yazıları birleştirir. Kolon verileri tek veriye dönüşür. 

Yazdır 

Hesap bölümünde çalışır. Yazıcıya gönderilecek sayfa görüntülenir.
Seçili liste kutusu sayfa indeki çift tıklandığında veri yazıcıya gönderilir.

Seçili alan basılır. Toplu baskı alınamaz. Gereksiz kağıt kullanmayı önler.
Print (Yazıcı ) düğmesi farklı oranda baskı içindir.