VarmakAğaç gösterimi

Paralel dosyalama işlemin seri dosyala işlemine çeviri.
Otomatik işaretsiz ise tıklama ile yenilenir veya tazele menüsü ile. çift tıklama ile dallar açılır.

Ağaç gösterme elemanı . Soldan sağa doğru liste içindeki parametreleri paralel dosyalamayı seri dosyalamaya şeklinde gösterir . Her veri dosyalanmış olur. Bilginin kontrolü ve ulaşılması çok kolay olur. Alternatif fikirlerin oluşmasına ve farkı bakış açısı ortaya çıkar.

Bilgi 5040 farklı bir şekilde yeniden dosyalanılır ve bu arada formül yapıları ona göre değişir. Hesaplar yeni referanslara göre yapılır.

Sağ farenin klik yapılması ağaç gösterimi ile ilgili ilave fonksiyonları görüntüler.Liste gösterimi 

 


Sıra : Kayıt numarasını gösterir .
Giriş : Veri göster.
Sayı : Veri ve formül sonuçlarını .
Bacak : Veri giriş açısını verir.
Tarih 1 : İlk veri girişi.
Saat 1 : İlk veri saati.
Tarih 2 : Değiştirme tarihi.
Saat 2 : Değiştirme saati.

Başlangıç Son arasındaki verilerin bulunması için kullanılır. Yukarda belirtilen düğmeler tıklandığında bu iki veri arasındaki veriyi listeler.

Örneğin : 100 - 10000 arasındaki sayısal sonuçları bulmak için Bulma penceresi iki sayı girilir ve Sayı yazan düğmeye tıklanarak listelenir. Liste ile görüntülenen satır başına tıklanır ve o verini görüntülenmesi istemem sayfaya gidilir. O veriye ve girildiği boyut değerine otomatik ulaşılmış olunur.Arama penceresi

Liste gösterimi içinde veri yoksa arama form direk görüntülenir diğer durumda sağ fare tuşu ile açılır . 


Liste gösterim bileşeni başlıklarına tıklandığında verilerin dökümü elde edilir.