Not

Bilgi sınıflandırmak için kullanılır. Hem paralel hem de seri dosyalanan metin bilgileri görüntülenir. Gerektiğinde çok boyutlu olarak sorgulanır.

Put


[Not] [Put] [Not] [D1] [E1] [F1] [G1] [Time2]
Bağlantı aracı ve arama verisi oluşturur. Liste gösterim bileşeni
İçindeki arama formu ile bilgiye daha kolay ulaşmak için metin arasına yerleştirilir.
Koordinata bağlı verilerin içerdiğini arayıp bulmak için kullanılır.


Pul

( Printer ) yazıcı penceresine metin yüklenir. 
Zengin metin ekleme bileşeni sunar ve dosya oluşturulur.
Yazdırma penceresindeki veriyi geri yükler.


Take

Zengin ekleme formundaki verileri alır.
Yazdırma penceresindeki veriyi geri yükler.


Açılan Liste kutusu 

Çoklu seçimlerde seçili bölge değişkenleri üzerinde değişiklik yapılmasını sağlarlar. 
Yeni değişkenlere veri ataması veri sırasını ve koordinat yapısını bozmaz.
Verilerin hangi koordinatlar bağlı olduğunu gösterir.
Ekleme bileşeni çizgisi hesap tablosundaki hücreye eşittir . Çizgi değiştikçe koordinat yapısı verinin içerdiği değeri alır. Açılan ekleme kutusu veri bilgisi içeriği kadar koordinat ismini tutar.Veri düzenleme 


Hafıza ekleme bileşeni kullanılmıştır.
Yazı yazma ve gözlem sayfası . 
Seçili alanları bağlı verileri yükler .
Verilerin sırası değiştiğinde veri koordinat değerleri değişir.


Numara (Number)

Number işaretli ise sayısal verileri içeriğine atar.
Önce sayısal veri veya veriler girilir sayı giriş düğmesi işaretlenir.
Sayfadan çıkılarak metin sayısallaştırılır.
Tekrar Not sayfasına girilerek sayısal veri yerine metin girişi yapılır.

Böylece her metine bir sayısal değer atanmış olur. Hesap tablosunda bütün formüllerin hesap sonucu otomatik olarak atanır. Formül içermeyen metinleri sayısal hesaba dahil etmek ve ayrılmış alanı değerlendirmek gayesiyle yapılmış fonksiyondur.