Kanat 

Farklı kullanım ve görünümler elde etmek için istenen bileşenler kapatılır. Üye kullanıcılara ilişkili dosyada kısıtlı bölgeler ve alanlara veri girmelerini sağlamak için profil oluşturulur.

Ana pencere
.tr şifreleme düğmesini kapatır.
Renk penceresini kapatır.
Font düğmesini kaldırır.
Giriş tarihlerini gösterimi kaldırır.
Değiştirme tarihi düğmesi
Giriş açısı gösterimi işareti 
Kanat menü sununun amacı üye bilgisayarlara özel sayfa yollamaktır.

Tanım

Koordinatlara bağlı verilere seçmek için kullanılır.
Seçili alan işaretli radyo düğmesine göre indirger.
Koordinat başlıklar ad verme işlemi , Liste kutularlına durumu,veri kaydırma işlemlerinde kullanılır. 
Bütün uzayandaki formülleri işleme sokar. 
Grafik tabanlı çalışmalar ve ilk ekrandan veri girişi yapmak için kullanılır.
Koordinatları isimlendirmek için kullanılır. 
Liste kutularlına kutusunu durumunu ve hizalama işlemlerde.

Veri görüntülemek ve giriş işlemler için .
Seçili bölgenin toplamını verir.
Tanım sayfasını kapatmak ve açmak içinNot

Sayfa değişmeden net ortamına bilgi yükler. 
Notları dış ortama almak ve farklı dosya formatında kaydetmek için.
Dış ortamdan veri çekmek için
Sözel verilere sayı atamak için
Bütün sayfayı kapatıp açmak için kullanılır.
Bu sayfada veriler sayfadan çıkarken hafızaya alınır.
Kanat menü sununun amacı üye bilgisayarlara özel sayfa yollamaktır.

Hesap

Ağaç gösterimi bu sayfada görüntülenir.
Veri girilen sayfalarda ileri
Veri girilen sayfada geri.
Giriş , Sayı , Formül , Sonuç görüntüleme çubuğu.
İki boyutlu indirgeme uzayın sütünü
İki boyutlu uzayın kolonu
Zaman değişken koordinatı 
Bütün sayfa görüntülenir veya kapatılır.
Kanat menü sununun amacı üye bilgisayarlara özel sayfa yollamaktır.


Varmak

Ağaç ( dosyalama ) gösterimi açar ve kapatır.
Liste gösterimi açar ve kapatır.

Bütün alanı kapatır ve açar
Ağaç gösterimi 7! = 5040 farklı şekilde bilgileri dosyalıya bilir.
Kanat menü sununun amacı üye bilgisayarlara özel sayfa yollamaktır.