Internet

Bilgisayarlar aynı anda tek dosya üzerinde hesap yaparlar ve ortak yüzeyde ise hesap değişiklikleri anında görülür. 


Server ( Yönetici Bilgisayar)

Program içindeki bilgileri dağıtır ve diğer bilgisayarın başı olur. 
IP dağıtır ve diğer yazılımlarının haberleşmelerini koordine eder.
Otomatik veri kayıt işlemini yapar.
Üye programların kayıtlarını tutar.
Veri uzayını değiştirebilir ve yeniden düzenleyebilir.
Üye bilgisayarlara farklı profil gönderebilir.Otomatı Kayıt ( Save mod ) : 6 saniyede bir artan numara tor maksimum seviye ulaştığında yalnızca verinin içeriği ( data) diske kaydedilir. Her kayıt , kayıt sayısı kadar numaralar artırılarak veriler kaydedilir. Dosya1.ona , dosya2.ona .... gibi maksimum veri sayısı aşıldığında tekrar baştan başlayarak üzerine kayıt yapılarak belirlenen süre içinde otomatik olarak kayıt edilir. 

Server formu kapatılırsa veri içeriğinin kayıt işlemi durur .

Her hangi bir nedenle kayıtların içeriğine gereksinim duyulursa Veri ekle ( Open data ) ile açık dosya üzerine giydirilir. Yedekleme amacı ile bu kayıtlar oluşturulur .


Adım ( Step ) : Veriler ilk istendiğinde kaçlık paketler halinde gönderileceğini belirlenir .

IP : Ekleme çubuğunu içine herhangi bir üyenin IP numarası yazılıp giriş ( Enter ) tuşuna basıldığında direk üyeliğe dahil eder . Liste kutusu çift tıkladığında üyelikten çıkartılır .

Bağlantı kesilir ve veri gitmese IP silinerek üye kayıttan çıkartılır . 

Yazma ( Write ) : Profil oluşturmak için kullanılır . Kanat ( View ) ile oluşturulan profil bu düğmeye basıldığında hafızaya alınır . Dosya kaydedildiğinde oluşturulan 12 profil kaydedilmiş olur . Bu profiller isimlendirildiğinde ve üyelere bu isim verilip profil işaret çubuğu işaretli ise üyeler bu profiller yüklenir . İsim , şifre veya IP no kaydının herhangi biri girilmiş ve işaret çubuğu doğru ( true ) konumunda olmalı .

Okuma ( Read ) : Oluşturulan profillerin doğru olup olmadığını kontrol veya server programının istenen profile getirmek için kullanılır .

Mind (Define ) : işaret çubuğu koordinat bilgilerini , Cell ( Data ) uzay içindeki veriler göndermek için kullanılır . Bunlar işaretli değil ise bu bilgiler üye bilgisayarlara gitmez. 

IP , Name , Password , File Adres tablosu üyelerin bağlanma şartlarını belirlemek için kullanılır .

Client (Üye Bilgisayar)

Üye program olur ve ana programa bağlanıp veri indirir. 
Diğer üyelerin adreslerini alır ve değişiklikten herkesi haberdar eder.
Aynı anda çok boyutlu uzayda üyeler işlem yapar. 
Hesapların değişimi anında herkes tarafından görülür.

Bağlantı ( Connect ) düğmesinin yanına Yönetici ( Server ) IP numarası yazıp bilgisayara bağlanılır . Server isim ve şifre istiyorsa bunlarında girmeniz gerekir. Server size uygun profille verileri gönderir. Veri alındıktan sonra bütün bağlı bilgisayarların IP ( İletişim numarası ) görüntülenir. Çift tıklandığı zaman IP numarası silinir ve o bilgisayara girilen veri gitmez. Bağlantı kesildiğinde IP numaranız kayıtlardan çıkarılır . 

Üye Formu minimize ederseniz kaydınız silinmez fakat kapatırsanız kaydınız silinir.
Registry (Kayıt)

Programı yükledikten sonra 40 gün içinde aktif edilmesi gerekir.
Aktif işlemi için gerekli şifre tarafımızdan üretmektedir. seyai@seyai.com adresine 
Product Serial , Harddisk Serial , Random Serial olmak üzere üç numara gönderin ve size 
Kayıt ( Register ) için gerekli numarayı gönderelim. 

( Ürün numarası ) X ( Hard disk Numarası ) X ( Rasgele üretilen sayı kadar) 


double volserial,prodserial,randomserial;
double e,y,k;double d,f,n,m;double passserial;
d=1;f=1;n=1;prodserial=StrToFloat(Edit1->Text);
volserial=StrToFloat(Edit2->Text);
randomserial= StrToFloat(Edit3->Text);
for (e=1;e<prodserial;e++)
for (y=1;y<volserial;y++)
for (k=1;k<randomserial;k++)
{ d=d+e ; f=f+y ; m=f*k-d*k; n=n+m ;} 
passserial= n ; Edit4->Text=FloatToStr(passserial) ; 
// ( use last 10 digit for password) Bu programı çalıştırılarak kayıt numarası üretir.

Normal durumda yüzlerce yıl sürecek bir bu işlem MINDCELL yazılım algoritma teknolojisi ile çok kısa sürede üretilir. Elde edilen şifreyi öğrenerek programı aktif edebilirsiniz.