Fonksiyon

Pratik formül oluşturmak için kullanılır.
[ ........ ] her sayı o uzayın koordinat değerini gösterir.Hesap bölümünde kullanılır. İşaret edilen hücreden koordinat değeri alınır ve formül tamamlandıktan sonra istenen alana yerleştirilir. 

=[
... =[x1.x2.x3.x4.x5.x6.x7.x8] = y değerini alır.
Bir alanla hücresi , başka bir alana hücresi ile işleme tabı tutulur. 
Genellikle hesap işlemlerinde kullanılır.

=Toplam([

=SUM([0.5.30.0.0.0.0.4]:[7.67.95.5.6.7.8.10])
...=SUM([0.5.28.0.0.0.0.4]:[6.67.93.5.6.7.8.10]) iki uzay arasındaki değerleri toplar
En çok kullanılan fonksiyondur. 
Bu fonksiyonu öğrenildiğinde çok boyutlu uzay kavranmıştır.
Biraz cebir bilgisi bu programı kullanmak için yeter.
...=Toplam([0.5.28.0.0.0.0.4]:[6.67.93.5.6.7.8.10]) aynı işlem yapar

=EnCok([ Örneğin 

=MAX([0.5.30.0.0.0.0.4]:[7.67.95.5.6.7.8.10])
...=MAX([0.5.28.0.0.0.0.4]:[6.67.93.5.6.7.8.10]) bölgenin en büyük değeri

=EnAz([ Örneğin

=MIN([0.5.30.0.0.0.0.4]:[7.67.95.5.6.7.8.10])
...=MIN([0.5.28.0.0.0.0.4]:[6.67.93.5.6.7.8.10]) bölgenin en küçük değeri

=Ortala([ Örneğin 

=AVE([0.5.30.0.0.0.0.4]:[7.67.95.5.6.7.8.10])
Ortalama Toplam bölü eleman sayısı
...=AVE([0.5.28.0.0.0.0.4]:[6.67.93.5.6.7.8.10])
Aritmetik ortalama

=Say([ Örneğin 

=COUNT([0.0.0.0.0.0.0.0]:[7.67.95.5.6.7.8.10])
...=COUNT([0.0.0.0.0.0.0.0]:[6.67.93.5.6.7.8.10])
Seçili alandaki veri sayısı 

Veri giriş bölgesini seçin herhangi bir alandaki veri giriş miktarını gözleyin.