Dosya İşlemleri

Yeni
Yeni proje modeli oluşturmak için .
Kayıt sayısını sıfırlar.
Yeni çok boyutlu uzay tasarıma başlanır.


Kaydedilmiş projeyi açmak için
Hard disk den hafızaya bilgi yüklenir.
Hesaplar hafızada 7 - 8 boyutlu uzayda işlem yapılır.

Kaydet
İsmi verilmiş dosya üzerine kaydeder.
Yedekleme veya eskiye dönmek için kullanılır. 

Farklı kaydet
İsmi değiştirilerek ve farklı dosya oluşturarak kaydeder.

Aç Ekle
Mevcut dosya üzerine başka bir dosya ekler ve tek dosya oluşturur.
Eklemelerde formüller hesapların değişmemesi için yeni dosyaya uyarlanır.
Kitlenmiş liste kutularlına ( boyutlara ) isim eklenmez. Koordinat değerleri sabit bırakılır.

Seç Kaydet
Radyo gurup seçtiğiniz veya liste kutularlına çift tıkladığınızda oluşturulan seçili alanları içeriğini kaydeder. Liste kutularlına ( Uzay koordinatları ) kitlenmiş ise koordinat isimler silinmeden kaydeder.

Koordinat indeksleri ve formül yapıları yeni dosyaya göre yeniden oluşturulur.


Veri Kaydet

Yalnız veriler kaydedilir. Profiller ve koordinat bilgileri kaydedilmez.

Veri Ekle
Yalnız veriler kaydedilir. Profiller ve koordinat bilgileri kaydedilmez.

Veri kaydet 

Verileri kaydeder. Kordınat isimleri kaydedilmez , server otomatık kayıt işlemini mauel olarak yapar.

Veri ekle 

Tanımlı kardınat uzayına veri dosyası yükler.


Çık
Programdan kapatmak için kullanılır. Evete basarsanız en son yapılan değişiklikte kaydedilir . Hayıra basarsanız kaydedilmez . İptale basarsanız programa geri dönersiniz.