Alan

Çok boyutlu uzayda düzenleme yapmak için 

_Sok

Yedi boyutlu uzayın herhangi bir boyutuna yeni alan ekler.
Bilgilerin bağlı olduğu koordinatlar yeni konuma göre düzeltilir.
Formüller kendi hareketleri ve işaret ettikleri konumların değişimine göre ,
iç yapıları otomatik olarak değiştirilir. Hesapların yeni konumlanmaya göre 
alt üst olmaması için bu yapılır.
İç yapılar iki ve yedi boyutlu uzay için değiştirilir.
Referans giriş değerleridir.

_DeğişListe kutusunda işaret edilen iki koordinatın yeri değiştirilir.
=[0.4.23.0.0.0.0.1] gibi
[Ana Menü] [Alan] [_Sok] [D1] [E1] [F1] [G1] [Time2] [64]
LINK[0.4.23.0.0.0.0.2.64] _Değiş : _Sok
Linklerde yeni konuma göre değişime uğrar.


Bilgilerin bağlı olduğu koordinatlar yeni konuma göre düzeltilir.
Formüller kendi hareketleri ve işaret ettikleri konumların değişimine göre ,
iç yapıları otomatik olarak değiştirilir.

_Hareket

 


Liste kutusunda kutusun da işaret edilen ilk koordinattan , ikinci işaret edilene gider.
Liste kutusunda hareket komutu kullanılır.
İç yapılar iki ve yedi boyutlu uzay için değiştirilir.
Formüller kendi hareketleri ve işaret ettikleri konumların değişimine göre ,
iç yapıları otomatik olarak değiştirilir.

_Sil

İşaretli liste kutusunda kutusundaki indekse bağlı veriler silinir.
ListBox1->Delete(int a) ;
=[0.4.23.0.0.0.0.1]
Formüller işaret ettikleri alan yer değiştiğinde kendi iç değerleri değişir.

Formüller yer değiştiğinde iç yapılar değişmez.

_Sırala

Liste kutuları Alfabetik sıraya dizilir.
Bilgilerin bağlı olduğu koordinatlar yeni konuma göre düzeltilir.
İşaretli radyo düğmesinin altındaki liste kutusu sıralanır.